Drážní budovy ve velikosti TT

Jedná se o sestavené stavebnice z papíru od modelářů z KŽM Praha 3.