Díl 7. – Stavba skrytého nádraží „C“

Třetí a poslední skryté nádraží ukončuje jednokolejnou trať. Toto nádraží bude bohužel nejhůře přístupné, protože je situované pod horní stanici a je ve výšce cca 17cm nad hlavním rámem. Z důvodu nedostatku místa je „pouze“ tříkolejné. Na každé koleji je umožněno stání dvou vlakových souprav za sebou. Poměrně dlouho jsem řešil kolik kolejí do nádraží vecpat a jestli mít délky kolejí pouze na jednu soupravu nebo na dvě. Doufám, že tak jak jsem to nakonec udělal byla varianta ta nejlepší a má být kompromisem mezi maximální možnou kapacitou nádraží a dodržení aspoň nějakého rozumného přístupu na toto nádraží. Jako u ostatních jsou použity výhybky PIKO A-Gleise a koleje Tillig elite. Celé nádraží bude od výhybek napojeno na smyčkový modul, protože před nádražím není dostatečně dlouhá kolej na maximální délky souprav, které budou jezdit. První hrotová výhybka je osazena pružinkou pro vracení jazyků do stále stejné polohy, tedy do polohy vjezdu. Toto se osvědčilo na klubovém kolejišti. Odjezdové výhybku opět fungují jako samovraty.


Další články: