TT Klubové kolejiště ŽM Chrudim

DÍL A – nádraží

DÍL B – nakládka kamene, skrytá smyčka

DÍL C – obloukový modul, kamenný most s přejezdem

DÍL D – vratná smyčka

DÍL E – širá trať

DÍL F – nové hlavní nádraží

Z důvodu nízké kapacity stávajícího a jediného viditelného nádraží jsme se rozhodli, že sekce TT nutně potřebuje zvýšit kapacitu souprav. Při výstavách je náš první počin v podobě malého nádražíčka nevyhovující a v době, kdy máme více než bohatou sbírku modelů nedostačující. Chybí volná kapacita pro soupravy a také koleje pro odstavování trakčních vozidel. Při výstavách je nutné držet provozní zálohu tak, jak tomu je i ve skutečnosti a přenášet modely na pracovní stůl není úplně ideální. Zvolili jsme vybudování nové stanice s názvem „Ruda nad Vařejkou“. Stanice je rozsahem středně velká s odbočnou tratí a malým depem. Prvním nasazením této stanice by měla být zimní výstava před vánoci 2013 a do ostrého provozu společně s několika dalšími rozšiřujícími moduly bude dnes již tradiční velká výstava v chrudimském divadle na konci zimy 2013/2014