H0 Moduly – most, kostel, FIS-AIC, přechodový modul

 modul TB1 – most

Popis: modelové rozhraní FREMO F96. Modul sestává z dvojice modulů spojených dle vlastního rozhraní. Sestavu je možné kombinovat s dvojmodulem TB2. Modul je zhotoven na kovovém rámu. Reliéf krajiny tvoří pletivo potažené kuchyňskými utěrkami a zespodu vystříkanými montážní pěnou. Finální podoba krajiny z produktů Model-Scene a Polák-model.


modul TB2 – kostel

Popis: modelové rozhraní FREMO F96. Modul sestává z dvojice modulů spojených dle vlastního rozhraní. Sestavu je možné kombinovat s dvojmodulem TB1. Modul je zhotoven na kovovém rámu. Reliéf krajiny tvoří pletivo potažené kuchyňskými utěrkami a zespodu vystříkanými montážní pěnou. Finální podoba krajiny z produktů Model-Scene a Polák-model. Model kostela je dle skutečné předlohy kostela Sv. Marka v místní části Chrudimě, obci Markovice.


modul FIS-AIC – F1

Popis: modelové rozhraní FIS-AIC. Základem je konstrukce z dřevotřísky vyztužená smrkovými hranoly. Modul s motivem rovné trati se strážním domkem. Základem krajiny je částečně pletivo a polystyren. Finální podoba krajiny z produktů Model-Scene a Polák-model.


modul FIS-AIC – F2

Popis: modelové rozhraní FIS-AIC. Základem je konstrukce z dřevotřísky vyztužená smrkovými hranoly. Modul s motivem rovné trati, okraje pole a malé skalky. Tento modul vznikl jako první zkušenost našeho klubu s moduly a zároveň byl první, na kterém jsme zkusili technologii statické trávy. V roce 2014 prodělal rekonstrukci. Základem krajiny je polystyren. Finální podoba krajiny z produktů Model-Scene a Polák-model.


přechodový modul – P1

Popis: modelové rozhraní FREMO F96 a připojení na klubovou HO. Oblouk o poloměru 500 mm. Modul slouží pro přechod mezi odbočkou klubové HO na moduly. Základem je konstrukce ze smrkových hranolů. Základem krajiny je polystyren. Finální podoba krajiny z produktů Model-Scene a Polák-model. Stromy od Romana Bezuchy


skrytá stanice Hrochův Týnec

Popis:Koncová skrytá stanice pro odstavování, objíždění a řazení vlakových souprav. Stanice je rozdělena na šest samostatných modulů z nichž dva díly jsou část vjezdová a čtyři díly tvoří samotnou stanici. Část zhlaví, resp. dvojitá kolejová spojka je na jednom z vjezdových modulů. Zbytek kolejového rozvětvení a kolejových spojek je už na dílech stanice. Dva modulu tvořící vjezdovou část jsou v podobě dokončené krajiny se silničním nadjezdem opticky oddělující samotnou stanici od tratě vedení krajinou. Zbylé čtyři díly jsou ve stavu položených kolejí na podbarvené desce s volným prostorem manipulace obsluhy a modelů. Stanice je tvořena 10 dopravními kolejemi rozdělených na 4x osobnní část a 6x nákladní část stanice. Krajní koleje osobní i nákladní části jsou směrem do tratě ukončeny šturci. Deset kolejí osobní a části nákladní skupiny jsou ukončeny nájezdem na točnu průměru 430 mm umožňující otáčení velkých parních lokomotiv i dvojic motorových strojů. Zbylé dvě nákladní skupiny jsou přes kolejovou spojku ukončeny šturcem. Zaústění celé skryté stanice je možné pomocí modelového rozhraní jak pro jednokolejnou, tak i pro dvoukolejnou trať. Pro tyto potřeby je vkládán krátký přechodový díl, který krajinově ukončuje pravou kolej ve šturcu. Napojení na traťové moduly je koncipováno v případě jednokolejné trati jako výtažná kolej sloužící posunu bez nutnosti omezení dopravy na části kolejiště. V případě napojení na dvoukolejnou trať je pro posun využívána odjezdová kolej pravostraného provozu. Stanice je osazena jedním tříramenným vjezdovým návěstidlem a dvojicí odjezdových jednoramenných návěstidel pro dvě samostatné skupiny. Před odjezdová návěstidla jsou umístěna mechanické seřaďovací návěstidla. Kolejivo je použito Tillig Elite, budova stavědla je vlastního návrhu člena klubu vypálená pomocí KB model předlohou skutečného stavědla v Kutné Hoře město. Krajina je použita z materiálu Polák model, ModelScene, MiniNatur a HEKI. Lampy Dominik a ostatní doplňky KŽM Brno, JM Detail. Silniční most vlastní výroby pomocí styroduru a sádry. Stromy částečně od Romana Bezuchy a částečně vlastní výroby.