Výstava Pardubice 2004

K příležitosti 145. výročí tratě Pardubice – Liberec byla uspořádána výstava modelů a kolejišť v kulturním sále žst. Pardubice. Na výstavě byly prezentovány tři provozní kolejiště (N – Aleš Rotrekl, TT – Danek Ruffer, HO – Tomáš Bartoš) s českým provozem. Dále byly vystavovány modely velikostí N, TT, HO a O autorů Aleše a Bedřicha Rotreklových, Petra Zitka, Luboše Bubáka a Vláďi Daňka.

N 1:160

 

TT 1:120