2. provozní setkání 5. epochy – Kočí 2019

Ve dnech 7. až 10.3.2019 se uskutečnilo ve vesnici Kočí u Chrudimi druhé české setkání epochy 5. Pořádajícím klubem byli modeláři z Chrudimi. Setkání se uskutečnilo podle pravidel Fremo s malými odchylkami. Byly použity karty vozidel, karty osobních souprav, nákladní listy. 

Grafikon byl navržen pro hlavní trať Hrochův Týnec – Mikulovice a pro odbočnou trať Chrudim město – Bítovany. Grafikon byl řešen jako 12ti hodinový pro zrychlený čas 1:5. Všechny stanice byly obsazeny výpravčími, pouze vlečka Vrkočice a nákladiště Úhřetice byly bez vlastní obsluhy. V grafikonu byly vytvořeny tyto turnusy: 3 osobní, 3 smíšené turnusy s Mn a Pn vlaky, 1 Rn, 1 turnus pro ucelenou soupravu do Vrkočic a 2 turnusy pro Pn vlaky podle potřeby.

V osobní dopravě byly realizovány přípojné vazby ve stanici Chrudim město. Osobní doprava byla zajišťována celkem třemi soupravami. Vlaky kategorie R a Sp byly tvořeny klasickou soupravou a na osobní vlaky byly nasazovány motorové a přípojné vozy.  Soupravy byly měněny dle požadavků jednotlivých strojvedoucích včetně možnosti vystavení náhradních souprav.

Nákladní doprava byla rozdělena do třech oblastí s uzlovými stanicemi Hrochův Týnec, Bítovany a Mikulovice. Manipulační vlaky s místní zátěží ze stanice Chrudim město a vlečky Vrkočice byly směřovány do Hrochova Týnce, Loket a Medlešice do Mikulovic, Kadaň a Úhřetice do Bítovan. Pn vlaky zajišťovaly vazbu mezi všemi uzlovými stanicemi. Vlečka Vrkočice byla navíc obsluhována ucelenou soupravou pro přepravu hnojiv, která byla ve stanici Chrudim město dělena na dvě části a postupně odvážena z a na vlečku. Pro využití volných strojvedoucích a volných tras byly také zavedeny Pn vlaky podle potřeby. Poslední typ vlaku byl vlak Rn pro přepravu balíkových zásilek, který obsloužil všechny stanice layoutu jednotlivými spěšninovými vozy.

Na tomto setkání byly dvě odchylky od standardních pravidel Fremo – vzhledem k tomu, že lokomotivní park byl tvořen vozidly pořádajícího klubu byly k ovládání použity ROCO myši, na kartách lokomotiv byly uvedeny adresy. Strojvedoucí před zahájením grafikonu „vyfasoval“ myš a po příchodu k vlaku zadal adresu podle uvedené adresy na kartě lokomotivy, stejně tak obsluha stanice při potřebě manipulace s lokomotivou ve stanici zadala do své myši (která byla standardně použita k staniční záloze) adresu lokomotivy podle karty a po ukončení manipulace si myš vrátila zpět na staniční zálohu. A druhá odchylka od standardu Fremo byla spřáhla na vozidlech – použita byla univerzální spřáhla ROCO, někdy taky zvané klepeta. 


Plánek moduliště v Kočí

GVD pro hlavní trať Hrochův Týnec – Mikulovice

GVD pro traťový úsek Hrochův Týnec – Bítovany odbočující v Chrudimi

 Fotografie ze setkání