H0 Domácí kolejiště Miroslava Bláhy

Se stavbou bylo započato v roce 1985 panem Miroslavem Bláhou ve vyšším věku 66 let. Kolejiště je velice jednoduchého uspořádání odpovídající možnostem té doby a do dnešní podoby zaznamenalo několik obměn sloužící k lepšímu vzhledu. Možnosti stavitele byly limitovány narůstajícím věkem a proto kvalita není na tak vysoké úrovni. Přesto kolejiště působí velice dobrým dojmem. 
Nosnou část tvoří dřevotřísková deska na níž je umístěno hlavní nádraží s městkou částí. K základní desce byli postupně připojovány dřevěné rošty se sololitovou deskou. Provoz je zajištěn modely různých železničních správ i epoch. 

Kolejiště by nevzniklo za pomoci Bohuslava Kozáka a Miroslava Berana. 

Bohužel v dnešní době je demontováno z důvodů přestěhování pana Miroslava Bláhy do pečovatelského domu a vše je postupně likvidováno a rozprodáváno. 

Charakter tratě

Hlavní dvoukolejná trať (15m) tvořící deformovaný ovál s nádražím Rokytno a hlavní stanicí Letohrad. Hlavní stanicí prochází i jednokolejná lokálka (20m) obíhající po obvodu celého kolejiště. Na vedlejší trati leží dvě zastávky Zbečno a Vysokov a malá stanice železnice sloužící ke křižování vlaků. 

Elektrika

Hlavní trať je rozdělena na dva nezávisle ovládané okruhy s plynulou ruční regulací. Vedlejší trať je také ovládána samostatně s možností propojení s hlavní tratí. Výhybky firmy PIKO jsou napájeny 16 V ale postupem času zaznamenali vysokou nespolehlivost a tak byli postupně nahrazovány novějšími. 

Kolejivo

Kolejivo je upevněno přímo na podkladní desce nebo na nosných sololitových páscích. Původně vše PIKO, později některé kolejové úseky nahrazeny flexi koleji ROCO popř. PILZ. Kolejová zhlaví PIKO. 

Stavby

Většina původních staveb byla podomácku vyrobena z papíru a dřeva dle skutečných předloh nebo plastikové stavebnice firmy Auhagen. Městská zástavba byla obměněna za měšťanské domy odpovídající měřítku od firmy POLA. Také bylo vyměněno pouliční osvětlení za modelově věrnější. Mosty a jiné umělé stavby jsou vyrobeny z papíru či dřevěných nosníků nebo jsou použity tovární modely s částečnou úpravou. 

Krajina

Krajina působí spíše jako vyplňující prostor mezi spleticí kolejí. Technologie byla zvolena broušená hobra nebo pilinový posyp nanášené na papírový podklad tvořící kopcovitou krajinu. Stromy jsou převážně domácí výroby. Listnaté jsou vyrobeny ze stříhaného molitanu následně barveného temperovými barvami. Jehličnaté jsou z papíru a dřevěných špejlí. Technologie je původní z 80 let a ve své době působila velice modelově. Časem však zaznamenala postupný rozklad materiálu.


Fotky kolejiště