Tunelový portál

Potřebný materiál:

kartónový papír
čtvrtka
Skalpel
Nůžky
Pravítko
Tužka
Letecký nosník 5×5 mm
Lepidlo Herkules
Barva AGAMA odstín šedá matná
Barva AGAMA odstín bílá matná
Bílá tuš
Pero na tuš

Postup:

Na čistý kartónový papír jsem nakreslil čelo portálového tunelu. Obrys „díry“ vychází z normy pro trať bez elektrifikace v oblouku. Zároveň jsem navrhnul i opěrné zdi podle okolního terénu. Jelikož je tunel na souběhu dvou tratí, z nichž jedna jede do tunelu a druhá tunel částečně nadjíždí a je výškově cca 5 cm nad temenem kolejnice, musel jsem na jedné straně opěrné zdivo otočit směrem od trati. Jednotlivé díly (čelo portálu + 2 ks opěrných zdí) jsem podlepil leteckými nosníky. Poté je nalepil k sobě a získal konečný tvar. Vjezd do tunelu jsem vylepil 5 cm proužkem čtvrtky abych získal imitaci zdiva i uvnitř tunelu. 
Na čtvrtku jsem rozkreslil kameny velikosti 8 x 5 mm. Rozstříhal je a začal lepit tak, aby kameny byly skutečně každý jinak a aby bylo zdivo plastické. Natřel jsem část plochy lepidlem a jednotlivé „kostičky“ nanášel špičkou skalpelu, která se jemně napíchla. Takto jsem udělal základ po celém portálu i vnitřní strany tunelu. V místě vjezdu do tunelu jsou rohové kameny, které jsou nalepeny jako další vrstva. Ty jsou vystříhány jako dva spojené k sobě, pouze odděleny čárou polovičního řezu skalpelem z důvodu snadného ohnutí. Stejným způsobem jsou provedeny i krajní kameny na portálu. Na horních hranách zdí jsou nalepeny pásky z kartónového papíru. Tím je naznačen přesah krycí vrstvy betonu, případně kamene. Na horní hrany jsem poté nalepil proužky čtvrtky s hloubkou kamene.

Dalším krokem bylo barvení. Celý portál je nabarven jednou vrstvou šedé Agama. Zvolil jsem pouze jeden nátěr, který vše zcela nezakryje, ale udělá mapy, které se později hodí pro patinu portálu. 

Po zaschnutí jsem začal vykreslovat spáry mezi jednotlivými kameny perem s nejmenší tloušťkou a tuší. Vykreslení není přesné, ale opět se hodí pro pozdější patinu. Zdivo nevypadá jako když ho někdo natisknul, ale je daleko realističtější.

Dalším krokem je vyznačení bílých obrysů na patě portálu a vyznačení bílých linek dovnitř tunelu. To je provedeno barvou Agama bílého odstínu.

Posledním krokem bude patina. Ta bude provedena rozdrcenými křídami odstínu hnědé, černé a bílé. Nanášení štětce bude do perchlorethylenu nebo technického benzínu a do rozdrceného prachu. Patinu provedu až po konečném usazení portálu do krajiny.