H0 Klubové kolejiště ŽM Chrudim

 

Na jaře r. 2008 jsme překonali drobnou krizi a rozdělili jsme se do několika „sekcí“. Jelikož zástupci velikosti HO tak trochu abstinovali po možnosti předvést své modelové výtvory a to z důvodu prodeje kolejiště HO Tomáše Bartoše se započalo s plánováním dalšího klubového kolejiště a to ve velikosti HO. Zkušeností bylo dost a jasně byly dány pravidla pro první vize kolejiště. Kolejiště muselo splňovat několik podmínek. Muselo být stěhovatelné, muselo být rozděleno do několika samostatných rámů, neměla to být ani modulovka, ani pevné deskové kolejiště, mělo představovat provoz dieslové trakce a muselo být navrženo tak, aby se na něm dali provozovat dlouhé soupravy. Po průniku digitálního systému do železničního modelářství bylo vcelku jasné, že kolejiště bude stavěno na digitální provoz. Z těchto požadavků nakonec vznikla koncepce segmentového kolejiště. Na jedné straně ukončeno otočkou, na druhé straně dvěma skrytými nádražími nad sebou. Mezi těmito krajními segmenty je možné vkládat další a další díly s horní a dolní tratí. Kolejivo jsme použili ve viditelných částech Tillig elite. Jak jsem už uvedl u svého nového kolejiště tak perfektní výhoda je „rovnání“ geometrie podle toho, jak potřebujeme. Na hlavní stanici je tato výhoda využita v maximální možné míře. Modelový vzhled je dalším kladnou vlastností. K přestavování jsou použity přestavníky Conrad. Ve skrytých částech, tedy na obou skrytých nádražím jsme použili výhybky PIKO z důvodu využití samovratů. Tyto výhybky mají oproti kolejivu tillig jinou výšku kolejnic a proto je nutné pro spojení použít přechodové spojky. Tyto spojky se dělají pouze kovové a jelikož ve skrytých stanicích musíme koleje izolovat, tak jsme použili kolejivo PIKO i ve skrytých nádražích. Velký problémem je roztažnost kolejnic při rozdílných teplotách. Ze zkušenosti lze říci, že roztažnost je zhruba dvojnásobná oproti kolejivu Tillig.

V současné době je mezi krajní segmenty vložen blok obsahující tři samostatné díly. Díly mají rozměry 1,7 x 0,9 m. Na tomto bloku je na horní trati umístěna středně velká stanice s pěti dopravními kolejemi, jednou manipulační, napojením na vlečku, zaústěním vedlejší tratě lokálky a malým depem s jednomístnou výtopnou. Délka dopravních kolejí je cca 3,5 m. Spodní trať je tvořena pouze vedením trati v krajině. Vedlejší trať je zakončena na otočce a je možné ji využít na připojení modulovky.

První prezentace byla na březnové výstavě r.2010. Vystavena byla celá sestava segmentů v provozním stavu. Kolejiště však bylo zhotoveno pouze do úrovně rámů s položenými kolejemi a zapojenou elektroinstalací. Vše bylo pojato jako malé překvapení pro modeláře a s prezentací stavby pro veřejnost. Kompenzací bylo splnění jednoho z požadavků, a to provozem pokud možno co nejvíce reálně vypadajících souprav. V současné době probíhají práce na tvorbě krajiny na všech dílech.