Díl 9.1. – Ocelové mosty dvoukolejné trati

Jak jsem už někde uvedl, chtěl jsem mít na kolejišti řeku. Jediná možnost byla na okraji panelu v místě rozdvojení hlavní dvoukolejné tratě a jednokolejné tratě. Na dvoukolejné trati, která je v místě přemostění mírně klopená jsem chtěl použít ocelové plnostěnné nosníky stejné, jako jsou např. na mostech u Brandýsa nad Orlicí. Nikdo z dostupných výrobců však nenabízí se svého sortimentu vhodné mosty, které by šli použít a tak jsem se obrátil na kamaráda T.Samohýla ohledně možnosti zhotovení vlastního mostu technologií laeserem řezaného papíru. Jednotlivé díly jsem si nakreslil, poslal na vypálení a čekal. Když po čase byly navrhované díly vyřezány, stačilo je jen doma vybalit a začít skládat. Nejprve hlavní ocelové plnostěnné nosníky, poté výztuhy. Jelikož se jedná o dvoukolejnou trať, mosty obou kolejí k sobě přiléhají, avšak nejsou propojeny. Z tohoto důvodu jsou na jedné straně ocelové konzoly pro zábradlí a na druhé jsou pouze ocelové konzoly bez sloupy. Ty vnitřní nebudou vidět a tak jsou vypáleny pouze z tvrdého kartonu bez naznačených nýtů. U vnějších konzol jsou naznačeny nýtové spoje. Jsou vypáleny do slabších kartónu a zrcadlově obráceně tak, aby byly následně slepeny zadní hladkou stěnou k sobě. Konzoly jsou poté nalepeny na hlavní nosníky. Takto jsou poskládány celkem 4 ocelové mosty, které budou osazeny na krajní a vnitřní mostní pilíře.

Nosníky jsou připraveny a tak bylo potřeba zhotovit středový mostní pilíř a krajní zdi. Ty jsou tovární od firmy Noch. Dobetonování je ze sádry a nabarvené vodovkami. Poté probíhalo usazení do terénu. Zároveň byl stejným způsobem usazen i most na jednokolejné trati, jen krajní pilíře jsou komplet imitace betonu. Zde jsem nakonec volil variantu menšího zla a koupil jsem tovární model od firmy KIBRI. Původně jsem chtěl most z papíru, ale vzhledem k tomu, že je dost na kraji kolejiště a hodně by trpěl, tak jsem nakonec zvolil tuto variantu. Bohužel při sestavování jsem zjistil, že plastové výlisky nejsou kvalitou tam, kde bych si asi představoval a celá stavebnice mě spíše zklamala. Ale měnit ho nechci a trochu si pohraji s detaily ve formě dosazení leptaných nýtů.


Další články: